Renovatie van bedrijfsvloeren

Dilatatievoegprofielen beschermen de voegwanden tegen afbrokkeling en houden de voeg zelf schoon en eventueel waterdicht. Voor bijna elke situatie is een geschikt voegprofiel leverbaar. Als bij de bouw van de bedrijfsvloer geen goede voegafwerking is aangebracht, dan ontstaat al snel schade. De harde wielen van palletwagens, vorkheftrucks en ook winkelwagentjes brengen hoge puntlasten over op de voegwand. Bij renovatie van de vloer zijn dunne voegprofielen een uitkomst. Ze kunnen zonder veel hak- en breekwerk worden ingebouwd. In dit artikel worden de beschikbare uitvoeringen toegelicht.

Om een geschikt voegprofiel vlak aan te kunnen aanbrengen, moet een sparing in de vloer worden gemaakt. Het scheelt een hoop werk om de aanwezige wapeningsstaal intact te laten. Ook om constructieve redenen kan beter niet in de constructieve wapening worden gezaagd. Bij bedrijfsvloeren ligt dat doorgaans tussen 20 en 35 millimeter onder het vloeroppervlak. Buchberger heeft een aantal profielen met een geringe dikte in het programma. Voor elke bedrijfsvloer is een geschikt profiel leverbaar. De zwaar tot zeer zwaar belaste profielen zijn tussen de vijftien en 22 millimeter dik. Waterdicht, dun én zwaar belastbaar kan ook. Dan is de dikte net geen dertig millimeter.

Qua materiaal kan worden gekozen tussen aluminium en staal. Het eerstgenoemde materiaal is zachter en kan dus minder zwaar worden belast. Aluminium profielen zijn uitermate geschikt voor een intensieve belasting door voetgangers, winkelwagens en rolcontainers. Denk daarbij aan winkelcentra, stations, luchthavens en tentoonstellingsgebouwen. Incidentele belasting door palletwagens en vorkheftrucks is voor deze profielen geen probleem. Bij opslagruimten, productie- en veilinghallen en andere industriële ruimten met intensief verkeer van voertuigen voor intern transport hebben stalen profielen de voorkeur. Hier valt te kiezen tussen een zichtbare afdekking van corrosievast en zogenoemd zwart (lees: onbehandeld) staal. De laatstgenoemd variant is uiteraard een stuk goedkoper en het meest geschikt voor de zware (lees: vuile) industrie. Als het uiterlijk er wel toe doet, kiest men voor corrosievast stalen afdekplaten.

Een aantal dunne voegprofielen heeft een in elkaar grijpende vertanding van de afdekplaten. Door de sinusvorm kan de voeg trillingsvrij kan worden overreden. Dit type profiel is uitermate geschikt voor toepassing in vloeren die intensief wordt belast door palletwagens, vorkhef- en zogenoemde reachtrucks. Het voorkomt rugklachten bij de chauffeurs en lading blijft op zijn plaats.

In bestaande vloeren spelen krimp en kruip van het beton geen rol meer. Voegbewegingen zullen hoofdzakelijk temperatuurgerelateerd zijn. In een bestaand verwarmd en/of gekoeld gebouw zijn de temperatuurverschillen over het jaar niet heel groot en de voegbeweging dus ook niet. Meestal kan worden volstaan met profielen met een beperkte horizontale bewegingscapaciteit. In een bestaand pand zullen verticale bewegingen van de vloerdelen aan weerszijden van de voeg zelden groot zijn. De periode van (ongelijke) zettingen is voorbij en verdiepingsvloeren rusten meestal aan beide zijden van de voeg op hetzelfde steunpunt. Let bij de keuze van het voegprofiel op dit aspect. De verticale bewegingscapaciteit van de hiervoor genoemde trillingsvrij overrijdbare dilatatievoegprofielen is nihil.

Het programma dunne zwaar tot zeer zwaar belastbare Buchberger dilatatievoegprofielen is onderstaande tabel overzichtelijk weergegeven. Boven de kolommen staan de maximale voegbreedten. De rijen geven de eventueel maximaal optredende verticale voegbewegingen aan. Profielen met onbehandeld stalen afdekplaten zijn herkenbaar aan de ST typeaanduiding. De VA-typen hebben een corrosievast stalen bovenzijde. Aluminium profielen worden aangeduid met ‘AL’. Het enige dunne waterdichte én zwaar belastbare profiel is weergegeven in blauw. De aanduiding ‘/xx’ in de typeaanduiding geeft de dikte van het profiel aan.

Alle genoemde dilatatievoegprofielen zijn te vinden in het overzicht zwaar belastbare profielen op onze website.

Voegovergangsconstructie of dilatatievoegprofiel?

‘Wat hebben jullie me nu voor bouwpakket geleverd?’ vroeg de aannemer die in het bestek voorgeschreven Buchberger voegprofielen had besteld voor een fietsbrug. Duidelijk was dat hij gewend was te werken met voegovergangsconstructies en niet met dilatatievoegprofielen. Weliswaar gaat het om bouwmaterialen die exact dezelfde functie hebben, maar alleen al het merkwaardige feit dat B&U-aannemers een ander woord gebruiken dan hun infracollega’s zegt veel. In alle gevallen gaat het om de afwerking van dilatatievoegen waarbij voegbeweging, verkeersbelasting, waterdichting en levensduur de belangrijkste keuzecriteria zijn. Duidelijk is dat in een snelweg een steviger type voegafwerking moet wordt toegepast dan in een parkeerdak. Bij projecten als een fietsbrug of een weg boven een parkeerkelder voldoet een relatief lichte constructie echter uitstekend*. Zulke projecten vallen met zo’n materiaalkeus in het grijze gebied tussen Infra en Burgerlijke- en Utiliteitsbouw. We zien nu dat de infra-ontwerper soms uitgaat van de beperkingen van een voegovergangsconstructie. In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen tussen beide varianten.

Zowel voegovergangsconstructies (kortweg voc’s) als dilatatievoegprofielen zijn de flexibele schakel tussen twee onafhankelijk bewegende delen van een bouwwerk. De voegafwerking moet bescherming bieden aan de onderliggende constructie en tevens langdurig een veilige en comfortabele passage van verkeer mogelijk maken. Duidelijk is dat het juiste type moet worden afgestemd op de verkeersbelasting. Intensieve mobiele belasting  door vracht- en/of snelverkeer vraagt een meer solide constructie. Qua waterdichtheid zijn de B&U-voegprofielen superieur aan voc’s. De gebruiksruimte onder een parkeerdak is immers veel gevoeliger voor lekkage dan een landhoofd van een kunstwerk. Buchberger voegprofielen hebben zelfs een dubbele dichting.

Stalen voegovergangsconstructies worden in de fabriek op maat gemaakt in de vorm van het profiel van de weg. Vaak is het tussenrubber al gemonteerd voor transport. Brugvoegen van vijftien meter kunnen zonder probleem worden vervoerd en bij langere constructies biedt een veldlas of speciaal transport uitkomst. Dilatatievoegprofielen daarentegen komen in standaardlengten (doorgaans drie meter) in een kist. Daarin zitten ook de benodigde losse vormstukken, ankers, tussenrubber en waterdichte folie.

Bij de opstanden aan de voegeinden zit een groot verschil. Waar voc’s alleen onder een hoek van maximaal 45 graden kunnen worden ‘geknikt’ in verband het stugge tussenrubber, worden voor B&U profielen ook haakse hoeken geleverd. Het tussenrubber wordt in de fabriek door middel van vulkanisatie in gewenste hoek gezet. Dit betekent dat het wegprofiel van een fietsbrug met trottoirs aan beide zijden perfect gevolgd kan worden. Oplossingen met een verdiepte ligging van de voegconstructie onder het voetppad zijn helemaal niet nodig.

Ook wat betreft corrosiewering bestaan duidelijke verschillen tussen beide voegafwerkingen. Bij de B&U-oplossingen bestaat de onderconstructie uit aluminium of verzinkt staal. In verband met de perfecte waterdichting – zeker bij een dubbele dichting – ligt deze dragende constructie dus in een droog binnenklimaat en kan de corrosiewering daarop worden afgestemd. De bovenconstructie (klemlijsten) bevindt zich wel in een door dooizouten agressief milieu. Ze worden daarom gemaakt van corrosievast staal. Stalen voc’s daarentegen liggen in zijn geheel op het scheidsvlak tussen buiten en binnen. De corrosiewering is hierop aangepast.

Infra-voegafwerkingen worden in de sparing op de juiste hoogte gesteld met dommekrachten en ander hefmaterieel alvorens ze worden ingestort. De onderbouw van achteraf in te bouwen dilatatievoegprofielen worden stuk voor stuk in mortel gesteld. Zie dit filmpje. Pas als de onderbouw verankerd is wordt de constructie waterdicht afgewerkt. Van de meeste voegprofielen zijn overigens ook uitvoeringen beschikbaar die door de kopbouten lijken op de voetgangersuitvoering van een voc. Voorschrijving van deze variant voorkomt misschien een te grote cultuurschok.  

*) Zie het artikel ‘Voegovergangsconstructies voor fiets- en voetgangersbruggen’.

Dilatatievoegprofielen in bedrijfsvloeren

Bij de voorbereidingen van de bouw van een productiehal werd overwogen om dilatatievoegen aan te brengen in de vloer. Een constructeur zou in het proces worden geraadpleegd. Deze specialist weet immers als geen ander waar spanningen als gevolg van krimp, zettingsverschillen, belastingen en variërende temperaturen zich zullen voordoen. Niet dilateren betekent een fraaie egale vloer maar ook het risico van scheurvorming. Kosten spelen natuurlijk ook een rol in de afwegingen. Niet alleen het maken van de voeg zelf maar vooral de afwerking kost geld. Het gaat dan niet alleen om de prijs van een voegprofiel, maar ook om de montage. Hoe past dit in het bouwproces? De projectleider vroeg ons de mogelijkheden op een rij te zetten.

Dilatatievoegprofielen zijn leverbaar in vele soorten en maten. Sommige typen zijn in een aantal varianten leverbaar. Het juiste profiel wordt gekozen op basis van de omstandigheden in de gebruiksfase van een gebouw. Wat is de verkeersbelasting en is trillingvrij overrijden gewenst? Hoe wordt de vloer afgewerkt? Is waterdichtheid van belang? Spelen esthetische wensen een rol? In ons artikel “Keuze van een dilatatieprofiel” komen de meeste van deze aspecten aan bod. In dit artikel wordt onderscheid gemaakt in de verschillende fasen van het bouwproces waarin de profielen kunnen worden aangebracht. Met name bij bedrijfsvloeren die direct op de ondergrond worden aangebracht bestaan verschillende mogelijkheden.

Voegprofielen die gelijk met met de bekisting worden aangebracht. Dit type profiel wordt gesteld op een geprepareerde ondergrond die al dan niet is voorzien van thermisch isolatiemateriaal. De profielen dienen tevens als bekisting en zijn in staat dwarskrachten over te dragen tussen de vloervelden. Sommige typen zijn door hun geringe breedte nauwelijks zichtbaar, andere wijken qua uiterlijk niet af van exemplaren die op een andere wijze worden ingebouwd. In alle gevallen zijn de profielen uiterst zwaar belastbaar door bijvoorbeeld vorkheftrucks met harde wielen en zorgen ze voor kantopsluiting waardoor afbrokkelen van de voegwanden wordt voorkomen. Ze zijn leverbaar in onbehandeld of verzinkt staal. Trillingsvrij overrijdbare bovenplaten zijn leverbaar in onbehandeld of corrosievast staal. Vloeistofdichtheid is bij een op zand gestorte begane grondvloer doorgaans geen thema. Zie ook het artikel “Voegen in op zand gestorte vloeren”.

Voegprofielen die voor de stort aan de bekisting worden bevestigd. Dit type dilatatievoegprofiel wordt gekenmerkt door schuin of desgewenst horizontaal aangelaste kopbouten. Voor de overdracht van dwarskrachten zijn aparte dwarskrachtdeuvels benodigd. De onderconstructie is onbehandeld of verzinkt, sinusplaten zijn onbehandeld of gemaakt van corrosievast staal. De meeste waterdichte typen worden gekenmerkt door een harmonicavormig tussenrubber en zijn instaat om verticale voegbewegingen op te nemen.

Voegprofielen die achteraf worden gemonteerd. In deze categorie is de keus het grootst. Als het niveau van de constructieve vloer min of meer gelijk is aan de uiteindelijke hoogte zal een sparing moeten worden gemaakt. Dat is het geval bij gevlinderd vloer die al dan niet wordt voorzien van een kunsthars afwerklaag. Met een houten balk van de juiste afmetingen kan de ruimte eenvoudig worden vrijgehouden van beton. Om lastige wapeningsdetails te voorkomen kan de toepassing van een uiterst dun type worden overwogen. De dunste Buchberger voegprofielen zijn 15 en 19 mm dik. Ze kunnen worden gesteld in een sparing van 25 of 30 mm.

Als een dikke afwerkvloer moet worden gemaakt, dan valt de keus eigenlijk altijd op profielen voor montage achteraf. Zo’n profiel wordt op de constructieve vloer op hoogte gesteld en het maken van een sparing is niet nodig. Naast vele stalen profielen zijn ook aluminium exemplaren leverbaar voor vloeren die slechts incidenteel worden belast door voertuigen voor intern transport.

Flexibiliteit in voegprofielen

Tijdens de sloop van de oude toplaag van een parkeerdak bleek een deel van de voegen flink breder dan elders in het bouwwerk. De inmiddels geleverde dilatatievoegprofielen zouden niet passen. Omruilen voor een ander type voegprofiel was geen optie omdat al een groot deel van het renovatieproject was uitgevoerd. Voegprofielen voor een bredere voeg zouden niet aansluiten op het eerder gemaakte werk. Onze fabrikant Buchberger leverde zo snel al mogelijk een speciale uitvoering van het eerder geleverde profiel. Dit kon met overstek worden gemonteerd waardoor een goede aansluiting op de standaard uitvoering geen probleem meer was.

Buchberger voegprofielen zijn grotendeels opgebouwd uit normaal in de handel verkrijgbare staalprofielen en platen. Bedrijfstechnisch biedt dit het voordeel dat sommige producten maar op een enkel onderdeel verschillen. Met een beperkt aantal componenten kan een groot assortiment worden geboden. Voor de meeste projecten is dit voldoende. In voorkomende gevallen, zoals in het voorbeeld hierboven, kan van de standaarduitvoering worden afgeweken. In de fabriek in Hofstetten zijn alle benodigde machines voor onder meer knippen, zetten en lassen van bijzondere uitvoeringen aanwezig. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de vele mogelijkheden die dit biedt.

aangepaste-voetplaatIn geval van de onverwacht brede voeg  in het bovengenoemde renovatieproject werd een bredere en dikkere voetplaat aangebracht dan in de standaard uitvoering. Zo’n profiel kan met enig overstek worden gemonteerd en sluit dus aan de bovenzijde prima aan op het eerdere werk. Door de grotere lengte van de voetplaat wordt voldoende randafstand tot de voeg gehouden en de extra dikte zorgt ervoor dat de verkeersbelastingen worden opgevangen zonder doorbuiging.

sleepplaatHet aanpassen van de voetplaat biedt meer mogelijkheden. Eén daarvan is de zogenoemde “sleepplaat”. Dit is in feite niets anders dan een zeer brede voetplaat ter plaatse van een sprong in een dilatatievoeg. Met een sleepplaat wordt een ingewikkeld detail uit een prefab betonconstructie flink vereenvoudigd. Naast esthetische voordelen geeft het een kostenbesparing. Als we de voeg op de foto hiernaast willen volgen, dan zouden een T-stuk en twee haakse hoeken moeten worden gemaakt. Door toepassing van een sleepplaat kunnen de twee hoeken komen te vervallen. Het detail wordt teruggebracht tot een T-stuk zoals afgebeeld met de rode lijn. In blauw zijn de randen van de voetplaten aangegeven. De sleepplaat zorgt voor de overbrugging van de sprong in de voeg.

dubbel-voegprofielBij twee naast elkaar gelegen voegen kan één brede voetplaat worden gedeeld door twee voegprofielen. De montage wordt hierdoor vereenvoudigd.

W2-aansluitingBijzondere uitvoeringen van wandaansluitingen zijn bijvoorbeeld nodig in de levensmiddelenindustrie. Hier worden vloersystemen gebruikt waar geen vuil kan ophopen. Onderdeel  van zo’n vloerafwerking is de holle plinttegel die hiernaast is afgebeeld. Het dilatatievoegprofiel komt dan niet, zoals gebruikelijk, strak langs de wand maar op enige afstand. Dat vraagt om aanpassing van de onderconstructie.

 

2013_07_24_DC-Tower-1-WienAlle achteraf aan te brengen Buchberger voegprofielen worden in een aantal standaard hoogtematen geleverd. Er zijn echter gevallen waar de grootste maat nog veel te laag is. De foto toont een VA-8-110 voegprofiel met een hoogte van zo’n 450 mm. Dit is toegepast in de Donau City towers in Wenen. De elementen moesten met een kraantje op hun plaats worden gezet.

afdekplaatEen simpele aanpassing is een afdekplaat die over het tussenrubber worden aangebracht. Meestal gaat het hier om situaties waar de opdrachtgever wil voorkomen dat naaldhakken in het rubber worden geplaatst met eventuele vervelende gevolgen voor de drager van dit schoeisel. Ze zijn in Nederland toegepast op enkele NS-stations.

combiWellicht de meest bijzondere aanpassing van een dilatievoegprofiel is de combinatie met een lijngoot. Beide bouwstoffen strijden soms om dezelfde plek in een constructie. Een combinatie, zoals onder meer toegepast in Transferium de Uithof,  biedt dan een goede oplossing.

Vormen en uitvoeringen van dilatatievoegprofielen

Een dilatatievoeg loopt niet altijd rechttoe rechtaan. Om constructietechnische redenen maken voegen soms een sprong of lopen langs een kolom of wand. Bij grote gebouwen worden zowel dilatatievoegen in langs- als dwarsrichting aangebracht. Deze sluiten op elkaar aan of kruisen. En hoe wordt de voegafwerking beëindigd? Voor elk verloop van een voegprofiel is een zogenoemd vormstuk bedacht. In dit artikel een overzicht van de mogelijkheden.

Soms is de dilatatievoeg de scheidslijn tussen verschillende bouwwijzen of afwerkingen. Nu en dan heeft de voorkeur het voegprofiel al voor de afbouwfase te monteren. Voor deze situaties zijn speciale varianten van voegprofielen ontwikkeld. Ook die komen hieronder aan bod.

Horizontale hoekstukken, T-stukken en kruisingen  Elke fabrikant van dilatatievoegprofielen heeft rechthoekige vormstukken beschikbaar. Maar zijn die vormstukkenhoeken wel recht? Hoe haaks is haaks? Al bij een kleine afwijking van 90° kan een lelijke knik in het verloop van de voeg zichtbaar zijn. Het heeft daarom de voorkeur om de metalen benen van een vormstuk als losse componenten aan te leveren. Een kleine afwijking in de aansluiting van de zichtbare delen is veel minder storend dan een knikje aan het eind van het been. De hoek in het tussenrubber kan een kleine afwijking makkelijk volgen. Uiteraard geldt dit ook voor vormstukken met stompe of scherpe hoeken.

Verticale hoekstukken  Een plat (parkeer)dak wordt doorgaans waterdicht afgewerkt in de vorm van een kuip. De waterdichte laag loopt bij de dakrand omhoog. Het dilatatievoegprofiel volgt deze vorm. Verticale hoekstukken worden daarom alleen toegepast bij waterdichte profielen en dan met name bij de beëindiging van de dilatatievoeg.

Bij perrons worden uiteraard geen kuipen gemaakt. Het hemelwater loopt af in de richting van de spoorbaan. Ook dan volgt het voegprofiel de waterdichting. In deze situaties wordt een hoekstuk met verticaal afhangend been toegepast.

S38_POS6Dilatatievoegprofielen met een aparte waterdichte folie hebben een belangrijk voordeel bij voegeinden waar voetlood of gevelbeplating aanwezig is. De eenvoudigste kuipvorm wordt gerealiseerd door de folie uit het profiel door te laten lopen en met de waterdichte laag op te zetten tegen de wand. Het voetlood of de gevelbekleding zorgt voor een schubsgewijze afdekking waardoor hemelwater geen toegang krijgt. Een relatief kostbaar verticaal hoekstuk is dan overbodig.

Wand-vloerprofielen  Bij een dilatatievoeg die langs een kolom of opstand loopt, wordt een wand-vloerprofiel toegepast. Eén zijde van het profiel is gemaakt voor aansluiting op de wand, de andere helft bestaat uit een normaal vloerprofiel. Afhankelijk van het type profiel bestaan verschillende wandaansluitingen. In alle gevallen gaat het om een constructie waarbij  de waterdichte laag van het profiel tegen de wand wordt geklemd. Als extra afdichting kan een gezette metalen strook met kitrand worden gebruikt. Voor de overgang van een vloer-vloerprofiel op een vloer-wandprofiel is uiteraard ook een vormstuk beschikbaar.

Wandaansluitingen

Gebogen vormen  Ronde voegprofielen bestaan niet. Een voeg langs een gebogen gevel of een pilaar wordt altijd gemaakt met kleine rechte segmenten.

O-typeMontage in ter plaatse gestort beton Dilatatievoegprofielen worden meestal gemonteerd in de afbouwfase. Afhankelijk van het type vloerafwerking wordt daartoe zo nodig een sparing gemaakt aan weerszijde van de voeg. Soms kan het echter handig zijn om de profielen al eerder te monteren. Daarvoor zijn voegprofielen beschikbaar die zijn voorzien van ankerbouten.

Niet symmetrisch  Bij verschillen in vloerhoogte, afwerking of bouwwijze kan een voegprofiel worden geleverd dat qua onderbouw aan weerszijde van de voeg verschilt.

combinaties

Thermisch geïsoleerde dakconstructies  Voor parkeerdaken met een betonnen druklaag op thermische isolatie zijn de dilatatievoegprofielen ontwikkeld die op een stevige stalen verhoging staan. Verkeerslasten worden direct afgedragen aan de constructie.

combiCombinaties van afvoergoten en voegprofielen  Lijngoten en voegprofielen strijden soms om dezelfde plek in een constructie. Buchberger levert combinaties van deze bouwstoffen.


Dit artikel is opgenomen in het e-boek “Afwerking van dilatatievoegen in de burgerlijke en utiliteitsbouw”. Download het hier.

Dilatatievoegen in geïsoleerde parkeerdaken

Een dak biedt het onderliggende gebouw beschutting tegen weersinvloeden, zoals zon, wind en bovenal tegen hemelwater. Als zich onder het dak kantoren of winkels bevinden, dan moet het dak ook beschermen tegen hoge en lage temperaturen. In zo’n geval wordt thermisch isolatiemateriaal aangebracht op de dragende ondergrond. Een geïsoleerd dak dat wordt gebruikt als parkeerterrein vraagt om een zorgvuldige aanpak van de dilatatievoegen. De vloeistofdichte voegafwerking wordt in de watervoerende laag aangebracht en maakt dus onderdeel uit van het afdichtingssysteem. Dit dient perfect te zijn, lekkage naar de onderliggende leefruimten moet worden voorkomen.

Thermische geïsoleerde parkeerdaken kunnen op verschillende wijzen worden opgebouwd. Tegenwoordig worden alleen nog zogenoemde “warm dak”constructies gemaakt. Koude daken – het isolatiemateriaal is onder de dragende constructie aangebracht – komen we alleen nog tegen bij renovatieprojecten. Een bijzondere vorm van een warm dak is de omgekeerd dakconstructie. Het isolatiemateriaal ligt dan op de dakbedekking. Voor alle vormen van warm dakconstructies zijn goede voegafwerkingen beschikbaar. In dit artikel komen ze allemaal aan bod.

Naast belasting en voegbeweging is de keuze van het type afwerking en daarmee het niveau van de waterafvoerende laag bepalend bij de selectie van het type dilatatievoegprofiel. In dit artikel wordt onderscheid gemaakt in constructies met een indirect belaste waterdichte laag (omgekeerd dak), dakafwerkingen met een waterdichte toplaag en dakvloeren met een aparte waterdichte laag onder de afwerklaag.

Een omgekeerd parkeerdak wordt opgebouwd uit een isolatielaag van geëxtrudeerd polystyreenschuim op de dakbedekking. Het kunststofschuim wordt geballast en berijdbaar gemaakt met drainerende daktegels of tegels op dragers. Daarmee is de waterkerende laag goed beschermd tegen verkeersbelastingen. De voegwanden hoeven dus niet beschermd te worden tegen afbrokkeling. Voegenbanden bieden hier een uitstekende oplossing. Deze bestaan uit een blijvend elastische kern met aan weerszijden een hechtstrook die wordt opgenomen tussen twee lagen dakbedekking.

CombiVloeren met een waterdichte toplaag voeren het hemelwater af waar het valt. De waterdichte laag van het voegprofiel en eventueel de afvoergoot moet dus perfect aansluiten op de toplaag van bijvoorbeeld een kunsthars gebonden coating. Bij sommige dilatatievoegprofielen is het tussenrubber tevens de waterdichting. De voegprofielen van onze fabrikant Buchberger hebben een aparte folie. Deze ligt veilig onder het rubber en steekt aan beide kanten iets uit het profiel. Deze uitkragende folie wordt opgenomen in de elastische kitvoeg  ter plaatse van de overgang tussen vloer en profiel.

Type-OEen veel voorkomende opbouw dakopbouw is een 80 tot 100 mm dikke drukverdelende laag beton op een eveneens 80 tot 100 mm dikke laag isolatiemateriaal. De voordeligste en daarom meest  toegepaste oplossing is de toepassing van een voegprofiel voor ter plaatse gestort beton (type O). Desgewenst kunnen stalen montagehoeken op de juiste hoogte worden meegeleverd als verloren bekisting. In geval van een dunne drukverdelende laag worden de kopbouten horizontaal geplaatst. Het alternatief is een stevig dilatatievoegprofiel. Deze zijn op verzoek leverbaar tot zo’n 400 mm. Voor een parkeerdak voor personenauto’s is dit echter een dure oplossing.

BetonbalkParkeerdaken die worden voorzien van een laag gietasfalt hebben een aparte waterdichte laag. Deze bevindt zich direct onder het gietasfalt. De totale hoogte van de constructie bedraagt minimaal 130 mm. Als een zwaar belastbaar profiel voor de verkeersbelasting niet nodig is, dan wordt meestal een verhoging gemaakt van gemodificeerd beton. Op deze balk wordt een waterdicht dilatatievoegprofiel van standaardhoogte gesteld. De lange folie van het dilatatievoegprofiel type F wordt opgenomen tussen de dakbanen.

Type-WDAls alternatief op het storten van betonbalken, zijn ook standaardoplossingen leverbaar. Buchberger produceert de zogenoemde BBF-typen ook in een uitvoering “Wärmedämmung” of kortweg WD. Kenmerkend voor de BBF-profielen is de ingeklemde voegenband op het niveau van de waterdichte dakbedekking.

Vloerschade bij voeg

Museum Het Valkhof in Nijmegen is gebouwd in 1998. Het spraakmakende pand is een ontwerp van architect Ben van Berkel en staat bij de bevolking bekend als ‘zwembad’. Het_ValkhofDe vloerconstructie bestaat naar alle waarschijnlijkheid uit een constructieve ondervloer met daarop een zandcement dekvloer met kunsthars afwerklaag. Dwars door het gebouw lopen enkele dilatatievoegen. In de vloeren zijn hier in de bouwfase dilatatievoegprofielen toegepast van een type dat geschikt is voor woningen en kantoren. Dat is voldoende voor voetgangersverkeer, kinderwagens en rollators. Bij de inrichting van de tentoonstellingen wordt echter gebruik gemaakt van een schaarlift en palletwagens. Het lichte aluminium profiel blijkt niet bestand tegen de harde banden van deze voertuigen en wordt weggedrukt.  Op verschillende plaatsen is de vloer gerepareerd maar de aanpak blijkt niet afdoende. Wat is nu de beste oplossing? In dit artikel wordt ingegaan op enkele mogelijkheden en hun voor- en nadelen.

scheurenIn de vloer voor de goederenlift zijn scheuren te zien nabij de voegwanden. Elders heeft het probleem van scheurvorming zich ook voorgedaan, maar hier is de deklaag aan weerszijde over een breedte van circa 200 mm vervangen. De metalen delen van het voegprofiel zijn echter blijven zitten. Het tussenrubber is verwijderd en vervangen door een kitvulling waarop een licht zelfklevend afwerkprofieltje is aangebracht. Ook dit blijkt niet bestand tegen de harde wielen van de voertuigen die worden gebruikt voor het intern transport. De afdekprofieltjes zijn gedeukt en buigen op bij de stootnaad. bestaande-situatieDe nieuwe strook in de deklaag vertoont echter geen scheuren. Kennelijk is bij de reparatie een morteltype gebruikt dat meer trekkracht kan opnemen.

Technisch gezien de beste oplossing is het vervangen van het oorspronkelijke dilatatievoegprofiel door een type dat wel bestand is tegen de hoge puntlasten van harde kunststof wielen. Er zijn zeer dunne (bijvoorbeeld de Buchberger VA.6.150/15) of smalle voegprofielen (bijvoorbeeld Buchberger AL.5.45) beschikbaar. De installatie vraagt echter het nodige hak- en breekwerk met alle overlast van dien. Weer zal de afwerklaag over een breedte van 200 à 300 mm moeten verwijderd om het profiel aan te brengen.

Bij voldoende ruimte in de voeg kan worden voor een voegprofiel dat op de vloer wordt gemonteerd zoals de JDH 5.26 van GV2. Dit aluminium profiel geeft steun aan de voegwanden en verdeelt de druk op de rand van de vloer. Het profiel is echter niet geschikt voor zware puntlasten. In dit geval moet bovendien de kit en mogelijk een deel van het oorspronkelijke aluminium profiel verwijderd worden.

CJE-PFVerreweg de eenvoudigste en goedkoopste oplossing is het aanbrengen van een speciale afdekstrip op de bestaande constructie. De 2,4 mm dikke CJE-PF van GV2 is bestand tegen autoverkeer, heeft een geribbelde slipvaste bovenzijde en is aan één zijde voorzien van verzonken schroefgaten. Dit product kan worden aangebracht op de bestaande constructie. Het wordt echter niet aanbevolen bij hoge puntlasten. De luchtbanden van een auto zijn immers niet te vergelijken met de harde wielen van een schaarlift of palletwagen. Het is een duidelijke verbetering ten opzichte van het afdekprofieltje dat bij het vloerherstel is aangebracht, maar garanties over de levensduur kunnen niet worden gegeven.

Museum Het Valkhof koos nu voor de eenvoudige oplossing van het afdekprofiel. Dat kan redelijk snel – al dan niet door eigen personeel – worden aangebracht. De eventuele overlast bij het aanbrengen is beperkt. Gerealiseerd wordt dat de afdekstrip mogelijk een tijdelijk oplossing biedt. Op de langere termijn wordt gedacht aan de vervanging van het oorspronkelijke profiel door een steviger type. Deze sloop- en montagewerkzaamheden kunnen dan mogelijk samenvallen met een toekomstige renovatie van de vloer of andere onderhoudswerkzaamheden.

Buchberger, sterk in waterdicht

Buchberger GmbH is één van de voornaamste Europese fabrikanten van dilatatievoegprofielen voor de B&U-bouw. Het bedrijf heeft een uitgebreid assortiment profielen voor elk type vloer of situatie. Omdat veel van de producten worden samengesteld uit standaard verkrijgbare staalelementen, is maatwerk voor bijzondere situaties meestal makkelijk te realiseren. In de goed geoutilleerde fabriekshallen is in principe elke staalbewerking mogelijk. Buchberger is met name sterk in zwaar belastbare waterdichte voegprofielen. Een aparte waterdichte folie onder het tussenrubber of de bovenconstructie garandeert een absolute vloeistofdichtheid van de profielen.

Tot 2003 was het bedrijf alleen actief in Duitstalige landen. Arcas verkreeg als eerste een vertegenwoordiging buiten dit gebied. De eerste projecten in Nederland werden gerealiseerd in 2004. Sindsdien zijn tientallen kilometers Buchberger profielen verwerkt in Nederlandse projecten. In België verkoopt CPE uit Genk de producten van Buchberger.

fabriekshallenKarl Buchberger begon in de vijftiger jaren van de vorige eeuw een werkplaats voor landbouwwerktuigen. Zo’n dertig jaar later werden de eerste dilatatievoegprofielen geproduceerd. Vlot daarna specialiseerde het bedrijf zich en werd marktleider in waterdichte voegprofielen. Begin deze eeuw werd het het assortiment uitgebreid met lijngoten. Per jaar worden nu circa 20.000 meter voegprofielen en goten geproduceerd. Ongeveer 40% van de omzet betreft waterdichte voegprofielen. Lijngoten en zwaar belastbare voegprofielen voor bedrijfsvloeren dragen ieder voor circa 20% bij aan de omzet. De laatste 20% wordt behaald met voegprofielen voor bijvoorbeeld kantoren en winkels en overige producten. In januari 2017 droeg Peter Buchberger zijn taken in de directie over aan zijn dochter Petra en haar man Klaus Gangauf. Samen met Thomas Buchberger voeren zij de leiding over het familiebedrijf.

Buchberger is gevestigd in het Beierse Hofstetten. Het grootste deel van de negentig medewerkers is hier actief. In het centraal in Europa gelegen fabriekscomplex worden de orders geproduceerd en verzonden. Naast productiemedewerkers heeft Buchberger ongeveer dertig gespecialiseerde fabrieksmonteurs in dienst die hun werk verrichten op bouwplaatsen in heel Europa. In Nederland worden de meeste projecten uitgevoerd door montageaannemers die zich hebben toegelegd op de afwerking van vloeren en daken. Op verzoek of bij heel grote projecten zijn de Buchberger fabrieksmonteurs ook in Nederland actief. Een voorbeeld van een groot en technisch complex project is parkeergarage De Uithof. Hier werd in 2013 zo’n tweehonderd meter combinatie van afvoergoten en waterdichte voegprofielen geplaatst.

De keuze van Buchberger om naast dilatatievoegprofielen ook stalen lijngoten te gaan produceren is niet zo vreemd. Staal, is gelet op de uitzettingscoëfficiënt, veel beter geschikt als materiaal voor een lijngoot dan bijvoorbeeld polyesterbeton. Verder worden goten vaak gesitueerd op dezelfde plaats als de voegprofielen. Een pijler of draagmuur is immers de steun voor twee vloervelden maar is ook de ideale plaats om afvoerbuizen te bevestigen. Een combinatie van beide bouwstoffen is dan de ideale oplossing.

onderdelenDe laatste jaren heeft Buchberger zich toegelegd op verbreding van het productenpakket met dezelfde basiselementen. Een veel verkocht voegprofiel als de VA.8.95 (voegbeweging ± 20 mm) is met een breder tussenrubber ook leverbaar als VA.8.115 (± 30 mm) of VA.8.135 (± 40 mm). Met een andere onderconstructie is het profiel geschikt voor ter plaatse gestorte vloeren (VA.8.95/O). Door het combineren van verschillende onder- en bovenconstructies en tussenrubbers zijn met een beperkt aantal onderdelen verschillende producten samen te stellen.

Voor elk voegprofiel zijn verschillende vloer-wandoplossingen beschikbaar. Daarnaast zijn alle mogelijke vormstukken leverbaar: horizontale en verticale hoeken, T-stukken en vormstukkenkruisingen. De vormstukken worden op maat gemaakt afhankelijk van de benodigde lengte van de benen. Maatwerk en niet-standaardoplossingen vragen doorgaans wel meer tijd dan de levering van veelgebruikte profielen in standaardlengten. In de zomer kan de normale levertijd van drie weken oplopen tot vier tot vijf weken af fabriek. Monteurs dienen nog langer tevoren te worden besteld.

Renovatie van een nieuwe voegovergangsconstructie

Eind oktober 2015 werd een nieuwe fietsbrug geplaatst over de Blaloweg in Zwolle. Na ingebruikname werden de voegovergangsconstructies door de gebruikers als hobbel in de weg ervaren. Het ging hier om een eigen ontwerp, niet om een standaardproduct. Hoofdaannemer Reef Infra vroeg Arcas om advies. In goed overleg werd een oplossing bedacht die sinds juli 2016 naar tevredenheid functioneert. Terloops werd het nog niet onderkende probleem van de waterdichtheid opgelost.

brugDe Blalobrug is de hoofdverbinding voor fietsers uit Westenholte, Stadshagen en Kampen naar de binnenstad. Veel schoolgaande jeugd maakt gebruik van de route. De fietsbrug is 51 meter lang, 7,5 meter breed, 7 meter hoog en weegt ruim 100 ton. De boogbrug werd gebouwd op een nabijgelegen industrieterrein en is in zijn geheel op speciale karren naar zijn plaats gereden. Nadat de laatste trein op de belendende spoorlijn Zwolle – Kampen was gepasseerd, werd de boogbrug in een nacht op zijn plaats gehesen. De brug bestaat uit stalen hoofdliggers met daartussen geprefabriceerde betonnen platen waarop een druklaag is aangebracht.

DsnDe oorspronkelijk voegconstructie bestond uit twee verankerde corrosievast stalen hoeklijnen met daarop een eveneens corrosievast stalen strip van 10 mm dik. In eerste instantie was de hobbelgedachte om de afdekstrip te  vervangen door een compressieprofiel en de toplaag af te frezen tot het niveau van de hoeklijnen. Een dergelijke constructie wordt vaker toegepast bij kleine verkeersbruggen. De ervaring leert echter dat de voeg zelden waterdicht blijft. Bij deze brug bevinden alle afvoeren zich op de landhoofden, dus al het hemelwater dat op de brug terecht komt stroomt over de voeg.

randafwerkingOok het oorspronkelijk ontwerp was niet waterdicht. In theorie zou hemelwater over de stalen strip naar de andere kant van de voeg stromen, maar in dit geval was de hellingshoek daarvoor veel te gering. Capillaire werking en wind zorgen dat het water kan indringen. Voor constructies met een schubsgewijze opbouw zoals pannendaken geldt een minimale randafwerking2hellingshoek van 15°. Dan nog zijn aanvullende maatregelen nodig. Bijkomend probleem in de waterdichting was de randafwerking. De bovenliggende strip was weliswaar opgezet, maar het onderste hoekprofiel niet. De hier aanwezige kitnaad vertoonde een half jaar na ingebruikname al een scheur. Logisch, als bedacht wordt dat de hoofddraagconstructie is verbonden met het brugdek en enkele meters doorloopt. Het einde van de liggers beweegt dus langs het landhoofd.

In eerste instantie werd gedacht een standaard voegprofiel type VA.8.115/20 aan te brengen. Dit profiel heeft een zeer geringe hoogte. Voordeel is dat nauwelijks gefreesd hoeft te worden. Bij dit project zaten de stalen hoeklijnen echter in de weg.

nieuwAlle Buchberger profielen worden grotendeels opgebouwd uit standaard staalprofielen. Dat betekent dat betrekkelijk eenvoudig onderdelen kunnen worden weggelaten of worden vervangen door een andere kwaliteit. Hier werd gekozen voor een voegprofiel zonder voetplaat en een corrosievast stalen onderconstructie. Het aangepaste voegprofiel werd vastgelast op de al aanwezige hoeklijnen. Uiteraard werd het profiel van de weg – met name de goten aan weerszijden – gevolgd.  Het hoogteverschil met het oorspronkelijke wegdek werd opgevangen met een ter plaatse gemaakte spie van kunstharsmortel.

randafwerking_nieuwBijzondere aandacht werd gegeven aan de afwerking tegen de draagbuizen. Hier werd besloten de voeg met een haakse bocht te volgen tot de hemelwaterafvoer. Een perfecte waterdichting werd verkregen door de wandaansluiting tegen de buis te bevestigen.

Klik hier voor meer informatie over voegovergangsconstructies voor fiets- en voetgangersbruggen

Voegafwerking

Voegafwerking is één van de specialisaties van Arcas. Wat houdt zo’n afwerking in? Voegen zijn bijna altijd dilatatievoegen. Zij vangen het uitzetten en krimpen van materialen – de werking – op. We komen dilatatievoegen tegen in vloeren, wanden en plafonds. Vaak zitten ze in steenachtige materialen (beton, metselwerk), soms in een staalconstructie. De voegen komen voor in droge, natte of chemisch agressieve omstandigheden. Per project en per locatie worden dus andere eisen gesteld aan de afwerking. Moet de voeg winddicht, waterdicht, brandwerend of alleen esthetisch worden afgewerkt? Of gaat het om een combinatie van eisen? Hoe houden we de voegwanden heel als de voeg worden overreden?  In deze nichemarkt zijn de eisen en  oplossingen zeer divers. In de afgelopen vijf jaar heb ik hier regelmatig over geschreven. Dit artikel geeft algemene informatie over voegafwerking met koppelingen naar eerdere publicaties.

Draag- of constructievloeren, brugdekken
‘Hoe wordt de voeg belast?’ is de belangrijkste vraag.  Gaat het om een statisch belaste vloer zoals een boven- of ondergronds gelegen dakconstructie of wordt de voeg overreden door verkeer? Wat is de aard van dit verkeer?

vocTraditioneel wordt onderscheid gemaakt tussen voegen in B&U- en Infra-projecten. In de verschillende vakgebieden worden zelfs andere namen gebruikt. Voor voegen in kunstwerken  hanteert men in Nederland de term ‘voegovergang’ of ‘voegovergangsconstructie’ en in Vlaanderen spreekt men van ‘brugdekvoeg’. In de B&U-sector wordt de aanduiding ‘dilatatievoegprofiel’ gebruikt.

Aan dynamisch zwaar belaste voegovergangsconstructies worden hoge eisen gesteld. Alle ooit in Nederland toegepaste oplossingen worden behandeld in de Meerkeuzematrix Voegovergangen van Rijkswaterstaat. Wij leveren enkele van de vermelde bouwstoffen.

Dynamisch licht belaste voegen – lees: belasting door langzaam rijdend verkeer – worden afgewerkt met B&U-dilatatievoegprofielen. Omdat lekkage in ondergelegen ruimten te allen tijde moet worden voorkomen, is de waterdichtheid van B&U-profielen in principe beter dan die van brugdekvoegen. In ‘waterdichte voegprofielen’ vindt u meer over de keuze van het juiste profiel.

bazelOok bestaat een categorie Infrabouwwerken waarvan de voegen niet zwaar dynamisch wordt belast. Naar mijn mening is een B&U-voegprofiel, dat met succes is toegepast in parkeergarages, ook geschikt voor een fiets- en/of voetgangersbrug. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld busstations boven een ondergrondse ruimte. Met een B&U-dilatatievoegprofiel kunnen haakse hoeken en kruisingen worden gemaakt. Dat is een stuk lastiger met een Infra-voegovergang.

Bij de afwerking van vloervoegen in een overdekte omgeving speelt waterdichting meestal geen rol. De verkeersbelasting is dan maatgevend. Meer daarover in het artikel ‘Overrijdbare voegprofielen zonder waterdichting’. Vloeistofdichting is echter wel van belang bij vloeren in productiegebouwen in de levensmiddelen- en chemische industrie, brouwerijen en keukens. Hier speelt zowel waterdichtheid als hygiëne een rol. Met speciale voegprofielen kan aan alle eisen kan worden voldaan.

B_C-Abdichtungsebene-eingebautBescherming van voegwanden is geen thema bij nauwelijks belaste dilatatievoegen in daken. Waterdichting wel. In dit artikel leest u welke bouwstoffen daarvoor geschikt zijn. Met dezelfde producten zijn ook ondergrondse dilatatievoegen langdurig waterdicht te maken.  Als alleen een esthetische afwerking of winddichting van belang is, kan worden gekozen voor een afwerking die wordt toegepast in wanden en plafonds.

Wanden, gevels en plafonds
Bij de afwerking van wanden en plafonds in een binnenomgeving is met name de brandwering van belang. Brandwering en een esthetische afwerking kunnen prima worden gecombineerd.

Gevels moeten wind- en waterdicht zijn. Voor de meeste type gevels zijn speciale voegprofielen beschikbaar. Met name de maximale beweging van de voeg is van belang bij de keuze van het juiste profiel.

In ‘Dilataties in wanden en gevels‘ meer over dit onderwerp.

2-coupefeu-1Brandwering
Via open dilatatievoegen kunnen vuur en rookgassen de naastgelegen ruimte(n) bereiken. Een voegprofiel biedt te weinig weerstand en de meeste brandwerende kitten zijn niet geschikt voor bewegende en/of grote voegen. In ‘Voegen in brandcompartimenten” en “Brandwerende voegafdichting, tien controlepunten‘ leest u hier meer over.

Brandwerende voegvullingen kunnen prima worden gecombineerd met andere afwerkingen.